בלה לב
תשובת המומחה:
תשובה מצויינת

מה שלומך?
תשובת המומחה:
עדיין לא נענה

יש לי שאלה
תשובת המומחה:
עדיין לא נענה

שאלה חדשה
תשובת המומחה:
עדיין לא נענה

שאלה חדשה
תשובת המומחה:
עדיין לא נענה

שאלה חדשה
תשובת המומחה:
עדיין לא נענה

aaaaa
תשובת המומחה:
sdfesdgdfgdfghsfdhsdfhgdsfh