גילויומניעה

גילוי ומניעה

ישנה חשיבות מכרעת לאבחון מוקדם של סרטן העוראבחון בשלבים מוקדמים מקטין את הסיכוי להתפשטות תאים ממאירים.