גילויומניעה

גילוי ומניעה

ישנה חשיבות מכרעת לאבחון מוקדם של סרטן העוראבחון בשלבים מוקדמים מקטין את הסיכוי להתפשטות תאים ממאירים. 

מפגש מטופלים צפון ספטמבר 2019