תמיכהוקהילה

סיפורים אישיים

ירון דוידי מלנומה
נגן וידאו
הסיפור שלירון דוידי
גילי פרס מלנומה
נגן וידאו
הסיפור שלגיל פרס
אלי שמעוני מלנומה
נגן וידאו
הסיפור שלאלי שמעוני
חדוה גונן מלנומה
נגן וידאו
הסיפור שלחדוה גונן

מפגש מטופלים צפון ספטמבר 2019