תמיכהוקהילה

כנס מטופלי הדסה והדרום

מפגש מטופלים צפון ספטמבר 2019