הטיפול ב- TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES) TIL)

TIL הינם תאי מערכת החיסון מסוג T* אשר מסתננים באופן טבעי אל סביבת הגידול ואף חודרים לתוכו. הטיפול ב-TIL מבוסס על היכולת של תאים אלו לזהות באופן ספציפי אנטיגנים המבוטאים…

להמשך קריאה הטיפול ב- TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES) TIL)